Hur tjänar man pengar på konst?

Pengar är något av ett tabubelagt ämne i de flesta konstkretsarna – man ska som konstnär inte vara intresserad av att tjäna pengar, verkar vara uppfattningen som många har, och om man skulle försöka så har man sålt ut sig. Ändå finns säkerligen den där motsägelsefulla känslan hos alla konstnärer att man blir glad när någon vill köpa ett verk som man har skapat.

Just att sälja sina konstverk är ett sätt som konstnärer kan försörja sig. Det kan dock vara svårt att nå dit, eftersom det inte är alla förunnat att få hänga sina tavlor på en vernissage. Något man kan försöka med istället är då att hänga upp sin konst på helt andra platser, som inte har med konst att göra, som en bar eller en restaurang. Ägaren till lokalen får gratis konst till sina väggar, och som konstnär får man ett ställe att visa upp och sälja sin konst. Ett bra sätt att locka uppmärksamhet till sina konstverk kan vara att annonsera i sociala medier var man kommer att hänga upp dem till försäljning, och att trycka upp kläder på exempelvis Medtryck med sitt namn och de platser där ens konst finns till försäljning.

Många konstnärer försörjer sig dock även på att söka stipendium och bidrag från olika stiftelser och från myndigheter. Detta sätt att tjäna pengar på sin konst är oumbärligt för de konstnärer som skapar mindre ”säljbar” konst, exempelvis videokonstnärer eller performance-konstnärer. I dessa fall handlar det inte om att konstnärerna ”går plus” på sin konst, utan snarare om att bidragen och stipendierna går till de utgifter konstnärerna har i samband med projektet, samt till att täcka konstnärernas levnadskostnader medan de arbetar med projektet.