Svenska konstnärer

Sverige har under århundradena haft många konstnärer vars alster väckt uppmärksamhet och blivit populära såväl inom landet som internationellt, bland andra Alexander Roslin och Hilma af Klint.

Alexander Roslin

Alexander Roslin föddes i Malmö år 1718 och avled i Frankrike år 1793. Redan som barn såg man Roslins stora talang och han antogs 16 år ung som lärjunge hos Georg Engelhard Schröder, hovmålare i Stockholm. Roslin blev mycket populär som porträttmålare och som sådan flyttade han till Bayreuth i tyska Bayern, ditlockad av greve Lewenhaupt. I Bayreuth blev Roslin hovmålare och arbetade som sådan under ett antal år. Därefter reste han vidare till Italien för att studera vidare, inspirerad av de stora mästarnas verk. Trots att han blev populär även här, bland annat genom att han målade av den furstliga familjen i Parma, reste han snart vidare till Paris och han blev Frankrike trogen livet ut även om ett antal andra länder också besöktes, bland andra Ryssland.

Vid 35 års ålder blev han ledamot av Académie Royale de Peinture et de Sculpture och han blev också invald i konstakademien i Sverige. Ett av de mest kända porträtten av Roslin är “Damen med slöjan”, en målning vi idag kan se på Nationalmuseum i Stockholm. Den föreställer hans fru, Marie Suzanne Giroust, som också hon var en framstående konstnär och ledamot av franska konstakademien.

Hilma af Klint

Hilma af Klint föddes på Karlbergs slott år 1862 och var en pionjär inom abstraktionen. Hon blev inte erkänd bland den breda massan under sin livstid men efter sin bortgång har hon kommit att bli en kär konstnär, såpass kär att flera av hennes verk idag kan köpas som posters. Vid sidan av sitt arbete som målare var hon också teosof och ingick i den religiösa gruppen “De Fem”.

Af Klint studerade på Konstakademien i Stockholm och fokuserade under denna tid på porträtt och naturalistiskt landskapsmåleri. Hon hade även ett stort intresse för dimensioner bortom den synliga världen och ansåg sig stå i förbindelse med högre medvetanden då hon målade. Mellan 1906 och 1915 skapade af Klint en serie målningar och teckningar under namnet “Målningar till templet”. I denna serie vill hon belysa olika sidor av människans evolution och hon tematiserar olika utvecklingsstadier som människan går igenom under sin tid på jorden. Templet som titeln hänvisar till symboliserar inte bara den fysiska byggnad hon tänkte sig skulle rymma hennes verk utan också själens tempel, kroppen.