La belle epoque

Med uttrycket ”la belle epoque” menas fredstiden efter det fransk-tyska kriget år 1871 som Frankrike förlorade och tiden fram till första världskriget år 1914. La belle epoque kännetecknar främst den framtidstro och den optimism som genomsyrade Europa under sagda tid.

Även konsten genomgick stora förändringar under den här perioden. Impressionismen såg sitt genombrott och därigenom post-impressionismen, främst genom konstnären Paul Cézanne. Han i sin tur öppnade vägen för Henri Matisse och hans fauvism och senare Pablo Picasso och kubismen. Det senare gav upphov till modernismens intåg i konstens historia. La belle epoque var den tid då nya konstriktningar såg dagens ljus och dessa skulle för all framtid förändra den tidigare romantiska och akademiska stilen som europeisk konst kännetecknade.

Det var en kreativ period som skakade om konstvärlden ordentligt. Man skulle kunna beskriva ”belle epoque” som en konstnärernas frigörelse. Tidigare fanns strikta ramar för vad konst var och hur den skulle se ut. Helt plötsligt kunde det vardagliga livet avbildas i konsten. Att måla prostituerade kvinnor eller kvinnor på en krog lika gärna som kvinnor av finare börd var också något helt nytt. Nu visade man upp flera dimensioner av samhället, inte bara det som tilldrog sig i de finare salongerna.

Några av impressionismens främsta konstnärer var bland andra Camille Pissarro, Claude Monet och Pierre-Auguste Renoir. Det var just målningen ”Impression, soleil levant” av Monet som gav impressionismen sitt namn. För den som önskar förgylla sitt företag eller liknande med en äkta tavla finns hjälp att få hos Qred.com. Edgar Degas var en annan av impressionismens mer berömda konstnärer. Ur denna konstform lösgjorde sig sedan post-impressionismen genom konstnärer som Paul Gauguin som utvecklade primitivismen, en sorts förenkling av måleriet med konturerade färgplan. Paul Cézanne var en annan av post-impressionismens mer berömda konstnärer. Han målade mest stilleben och landskap och Cézanne brukar ses som bron mellan impressionismen och kubismen. Hans landskapsmåleri inspirerade bland annat Pablo Picasso. I bland annat Cèzanne’s målning ”Mont Saint-Victoire” kan man se de impulser som senare skulle plockas upp av kubismen och också fauvismen.

Impressionismens målningsteknik skiljde sig markant från till exempel den romantiska. Nu är penseldragen ofta grova och de små detaljerna är borta. Man använder också färger på ett annat sätt än tidigare särskilt när man vill måla skuggor och ljus. Där man tidigare målade skuggor genom att göra dem svartare, börjar man nu istället använda sig av komplementfärger.En skugga kunde helt plötsligt bli blå som kontrast till en någonting ljust.

Impressionisterna påverkades i hög grad av moderniteten fotografiet. Eftersom detta avbildade motivet i detalj ville konstnärerna hitta nya vägar för att uttrycka verkligheten. Förutom att impressionisterna använde sig av färger på ett nytt sätt insåg de också med fotografiets hjälp att en bild kunde ges rörelse genom att fånga motivet i ett rörelsemoment.

Även i Sverige kom denna konstens frigörelse att påverka stort och ”la belle epoque” gjorde ett djupt intryck även på konstnärer som Anders Zorn och Carl Larsson.