4 Arkitektoniska konstverk

Det finns inget kontroversiellt i att säga att arkitektur och konst är närliggande discipliner. De lever dock under någorlunda olika villkor, vilket gör att de verkar i varandras gränstrakter. Gränserna för hur ett byggnadsverk kan konstrueras begränsas av fysikaliska villkor samtidigt som konstens gränser ofta är betydligt mer flytande. I texten som följer ska vi titta på några fascinerande exempel där konst möter arkitektur i mäktiga byggnadsverk som hittas på olika platser i världen. Om du själv drömmer om att bo i ett hem som gränsar mot ett konstverk är det definitivt dags att göra slag i saken. Det blir inte enklare än att välja ut och köpa byggvaror på nätet. Hos Buildor hittar du allt du behöver för att förverkliga dina drömmar om det perfekta hemmet.

För den här artikelns syfte börjar vi vår titt på arkitektoniska konstverk i vårt grannland Norge.

Steilneset minested, Vardø, Norge

Detta mäktiga byggnadsverk restes i syfte att minnas de häxprocesser som pågick i norska Finnmarken. Det färdigställdes år 2011 och formgavs av Louise Bourgeois och Peter Zumthor. Passande nog för den här artikelns syfte är hon skulptör/konstnär och han arkitekt. En perfekt synergi mellan den konstnärliga och arkitektoniska världen med andra ord. Ett mäktigt och väldigt annorlunda byggnadsverk som består av två byggnader. Den ena är 170 meter lång och byggd i trä. Den andra är rektangulär och innehåller en installation bestående bland annat av en metallstol varpå eldsflammor projiceras. Symboliken syftar på det tragiska öde som mötte de hundratals människor som anklagades under häxprocesserna.

Supertrees

För att se superträden ska du ta dig till Singapore. Det är ett fantastiskt byggnadsverk som kombinerar nytta med design som stimulerar fantasin. Verket består av ett flertal trädliknande strukturer byggda i betong, allihop mellan 25-50 meter höga. Under nätterna blir träden upplysta av färggranna lampor som laddats med solkraft under dagen. Stammarna släpper regelbundet ut biogaser som hjälper till att kontrollera klimatet för fler än 250 000 sällsynta plantor som växer längs trädens baser.

Cirkelbroen, Köpenhamn, Danmark

Den vackra och speciella cirkelbron i Köpenhamn byggdes med målet att förbättra förbindelserna i stadens hamn. Bron designades av Olafur Eliasson och är ämnad för gångtrafikanter och cyklister och är en svängbro som består av ett antal cirkulära segment. På vart och ett av segmenten sitter en mast av olika längder som hålls på plats av 118 metallkablar.

The Cloud, London, Storbritannien

Sou Fujimotos skulptur The Cloud är ett försök att bygga ett moln av stål. Det är en väldigt poetisk beskrivning av ett byggnadsverk som i verkligheten är kantigt och relativt formellt, men ändå vackert. Se det kan du göra om du tar dig till Serpentine Gallery i London där det pryder gräsmattan bredvid sedan år 2013.